RESUM CONFÈRENCIA PER PARES

Conferència per a pares

EL PODER DE LA MOTIVACIÓ

Tots hem experimentat situacions de molta motivació i també situacions de poca o gens motivació. Els fills també ho experimenten. La motivació és la senyal de l’organisme quan detecta que vol o què necessita. Aquesta motivació predisposa la persona a activar mecanismes personals per satisfer la necessitat detectada.

El problema el trobem quan la persona, no satisfà la seva necessitat, és a dir, quan no aconsegueix allò que desitjava. A què es deu? Poden ser diverses les causes, però tot i així, convé que siguem conscients de quines traves ens posem en el nostre camí. Què podem considerar traves? Els nostres propis pensaments, sobre un mateix, de caràcter negatiu, no gestionar correctament les nostres emocions i no fer accions congruents amb els objectius desitjats.

Aquestes traves a part de frustrar les nostres fites també danya la nostra motivació, i entrem en una espiral de negativitat i desmotivació. La clau per poder sortir-se de l’espiral rau en detectar els nostres punts febles abans esmentats. Sent conscient de les pròpies traves, puc responsabilitzar-me de quelcom i començar a fer quelcom diferent. Per exemple, crear pensaments més positius i realistes, atendre emocions tot i que no siguin agradables de sentir, o començar a crear hàbits diferents.

Com a pares, ens podem cuidar els nostres punts febles per reconduir els nostres projectes i, dins el projecte mateix de ser pare i mare, ajudar els fills a que ells també s’enfrontin amb els seus punts febles. Així, experimentar plegats que és possible satisfer necessitats i projectes. Mica en mica la motivació davant la vida anirà en augment, i també serà més fàcil acceptar aquelles situacions on no hi tanta motivació interna. Recordem que en totes les edats hi ha aspectes que ens motiven més per naturalesa i altres que no. En especial els fills en edat adolescent estan experimentant en la pròpia carn, tot un món de motivacions que potser no són afins a les dels pares, i potser alguns també experimenten poca desmotivació davant els estudis o altres àmbits. La poca motivació no és motiu d’impossibilitat. El repte estar en trobar la manera en que uns motius cobrin coherència amb unes fites. Tot i que a vegades la motivació que impulsa a assumir una fita sigui una motivació externa.

A recordar… Què et motiva? Vull que el meu fill sigui feliç. Quins pensaments t’obren aquest camí? Quines emocions cuides per seguir avançant? Què estàs fent per apropar-te a la teva fita?

A càrrec de: Laura Rucio Torres

Psicòloga núm. 15.673

Terapèuta Gestalt i Treball Corporal Integratiu

Formació en Teràpia Familiar Sistèmica

Direcció del centre Ara Salut

http://www.arasalut.com

616491032 · infoarasalut@gmail.com