Jornada de Portes Obertes, dimarts 21 de març 2017 de 5 a 7:30 tarda


INSTITUT ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès
JORNADA DE PORTES OBERTES,

21 de març 2017

de 5:00 a 7:30 h de la tarda.

Els alumnes i les seves famílies podran visitar les dependències del centre, així com participar en les xerrades informatives

Agustí Masegosa i Labad
Director Institut Alt Penedès

Vilafranca del Penedès, 24 de febrer de 2017

L’AMPA Ins. Alt Penedès col.labora en el desplaçament dels Representants de L’INSTITUT A LA SESSIÓ AUTONÒM ICA DEL MODEL DE PARLAMENT EUROPEU que es celebra a Lleó

Es celebrarà els propers dies 24, 25, 26 i 27 de febrer, i hi assistiran dos alummes i un professor del nostre institut.

Vegeu la informació completa en el següent link del web de l’institut:

http://463344365128478901.weebly.com/notiacutecies/linstitut-alt-penedes-seleccionat-per-participar-en-la-sessio-autonomica-del-model-de-parlament-europeu1635525

L’Ampa col.labora amb petita aportació ajuda per a despeses de desplaçament.