RENOVACIÓ CÀRRECS CONSELL ESCOLAR

Benvolguts pares/mares i tutors,

Com molts de vosaltres ja sabeu en els Centres escolars existeix el Consell Escolar, que és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, i representants dels pares.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Per aquest motiu, us fem avinent que cal renovar dos candidats al Consell del sector pares/mares i per això us demanem que us animeu a formar part d’aquest Consell. En el cas que estigueu interessats, us demanem que feu arribar el vostre nom a la Secretaria de l’Ampa o a la Direcció de l’Institut no més tard del dia 15 de novembre.

Per altre banda, us avancem que el proper dia 27 de novembre a partir de les 19:00 hores es procedirà a la votació dels representants, d’entre aquells que s’hagin presentat i seguidament a les 20:00 hores es realitzarà l’Assemblea General de l’AMPA de la qual se us farà arribar la corresponent convocatòria.

Esperant us animeu a presentar-vos per a formar part del Consell Escolar del Centre.

Salutacions

La Junta de l’AMPA

IES ALT PENEDÈS