OBJECTIUS

Segons els nostres estatuts, els objectius principals de l’AMPA són:

L’associació assumeix els objectius següents:

a)   Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares, els tutors i les tutores, el professorat i l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b)   Promoure la participació dels pares i les mares dels alumnes en la gestió del centre.

c)   Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d)   Promoure la representació i la participació dels pares i les mares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e)   Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f)    Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g)   Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h)   D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives

i)   Donar suport humà, material i econòmic al Centre.

Què és l’AMPA?

 L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa tots els pares i mares del centre. Està reconeguda legalment en el registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies, i funciona sobre la base del diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

El finançament econòmic de l’AMPA funciona amb la quota que aporten els seus socis i sòcies, de la quota d’ESO i Batxillerat, 25,00 € anuals i per família són per activitats i gestió directa de l’AMPA, i la resta per donar suport a l’Institut.  

 Des de l’AMPA ens proposem iniciar projectes per millorar i ajudar a l’institut.  El suport econòmic de les famílies ens permet tirar endavant  noves  iniciatives.

 Per a què serveix?

 •  És el principal interlocutor que tenen el professorat i l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià del centre  i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats i les associades.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern del centre per mitjà d’un representant al Consell Escolar del centre.

 Quins serveis ofereix?

 •  L’AMPA gestiona directament el servei de lloguer de taquilles per a l’alumnat.
 • Col·labora en l’organització de les festes al centre (St. Jordi…) i
 • Organitza diverses activitats extraescolars (teatre, esports…)
 • Dóna suport econòmic al centre per a la prestació del Servei de biblioteca,
 • l’adquisició d’equipament o el manteniment i la millora de les instal·lacions.
 • Ofereix el servei de reutilització de llibres a través de l’empresa Iddink,
 • Mitjançant el sistema “ecobooks” . Que possibilita una reducció important de seu Cost,

Com participa en el funcionament del centre i en altres àmbits?

 •  L’AMPA és present en les diverses comissions en què s’organitza el Consell Escolar:  la Comissió Permanent, la Comissió Econòmica i la Comissió de Convivència.
 • L’AMPA és present també en els òrgans següents: Consell Escolar Municipal, Consell Escolar Comarcal i Consell Esportiu de l’Alt Penedès.
 • L’AMPA és l’interlocutor entre l’institut i l’Organització LABDOO que col·labora en el projecte de l’assignatura de serveis comunitaris.

Com podeu participar-hi? 

 • Fent-vos socis assistint als actes i les reunions que convoca.
 • Formant part de la Junta Directiva que escull l’Assemblea General.

Com podeu posar-vos-hi en contacte?

 Al despatx de l’AMPA, cada dilluns, dimecres i divendres de 10.00h a 11.00h i dimarts i dijous de 12.00h a 13.00h o per correu electrònic, a l’adreça següent:

 ampaaltpenedes@yahoo.es                      http//ampainsaltpenedes.wordpress.com         

 Animeu-vos  a participar. És una bona manera de seguir de més a prop l’educació dels vostres fills i filles, de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament perquè els pares i mares també som part de la comunitat educativa.

 

 

 

 

Bon curs 2019-2020                       Junta Directiva AMPA, INSTITUT Alt Penedès

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: