Acta Assemblea General Curs 2011-2012 (14-01-2013)

Acta de l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares de l’IES Alt Penedès

Data: 14 de gener de 2013
Hora: 20.00h.
Lloc: sala d’actes de l’institut 
Hi assisteixen 41 persones

Ordre del dia:

  1. Presentació de la Junta
  2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 21/11/2011
  3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2011-2012
  4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2012-2013.
  5. Informació de les activitats extraescolars.
  6. Varis
  7. Torn obert de paraules

1.-  Presentació i aprovació de la nova Junta

El President de la junta fa la presentació dels membres de la Junta: Josep Soler (president), Maite Rodes (tresorera), Margarida Bayer (secretària),

Vocals:  Montse Palau, Goyi González, Maite Lago, Guillem Sans,  Margarida Roca, Sonia Gorrea, Lourdes Alsina.

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 21/11/2011

Es llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i s’aprova sense cap esmena.

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2011-12.

Es presenta l’estat de comptes del curs passat, 2011 -12, i s’aprova sense cap esmena.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2012-2013.

Es presenta el pressupost per aquest curs, 2012-13, s’expliquen les partides i s’aprova sense cap esmena.

Es fa especial incís en la partida de despeses com a aportacions directes a l’IES: compra de samarretes als alumnes de 1er ESO, les agendes de tot l’alumnat fins a 2on de Batxillerat, i la compra de bancs i fonts pels patis.

També es comenta que s’ha mantingut el preu de lloguer de taquilles malgrat hi ha un petit dèficit que assumeix l’AMPA.

Pel que fa a la biblioteca, s’explica que enguany s’està materialitzant el projecte d’informatització, en què una bibliotecaria es fa càrrec de la supervisió del projecte, i l’AMPA col·labora pagant dues noies que treballen conjuntament en el projecte.

5. Informació de les activitats extraescolars.

S’informa de totes les activitats extraescolars que realitza el centre i del nombre d’alumnat que hi participa.

Les activitats d’aquest any tot i la plantilla presentada s’està fent teatre amb la Rosa González i Esports amb en Jaume Martínez: bàsquet i fútbol.  Les altres ofertes esportives no han assolit prou sol·licituds per fer-se.

 

6. Varis

 

Iddink.  Rehutilització de llibres

 

S’informa els pares del projecte de reutilització de llibres.  L’AMPA mostra l’èxit del projecte. Estan utilitzant Iddink un 46% dels alumnes entre ESO i Batxillerat. Es detecta un clar augment dels eco-books, i es manté l’ús de llibre nou, respecte l’any anterior.

Del curs 2011/12,  encara no en podem fixar la quantitat de diners que percebrà l’AMPA , perquè falten per retornar llibres, i ha estat el primer any en què els alumnes tenien exàmens al setembre de recuperació, i necessitàven els llibres. Això en farà oscil·lar l’import total

 

Menjador

 

Amb la implantació de la jornada intensiva, el menjador no tenia ús, i el feia insostenible. L’empresa  s’ha vist obligada a fer el tancament del servei.

Atès que la mateixa empresa SERUNION, també donava servei de cantina a les hores del pati, aquest també s’ha deixat de realitzar.

Ara mateix no existeix cap servei de cantina, i s’està treballant en un conveni de col·laboració amb l’entitat TREMI, depenent de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya, que fan inclusió social amb persones amb minusvalies psíquiques. Aquest conveni seria per tal que aquestes persones juntament amb els monitors, portarien el servei de cantina en el torn del primer pati, sense cap ànim de lucre.

S’informarà oportunament als pares/mares d’alumnes un cop es concreti l’assumpte.

 

S’informa també que s’està intentant treballar amb la direcció del centre per poder rendibilitzar i utilitzar les instal·lacions de la cuina que son propietat de l’AMPA, i ara pel tancament es troben en desús. Una de les propostes es engegar un cicle formatiu de cuina i hosteleria, tema que manca concretar. S’informarà un cop es coneguin més dades.

 

AMPA

 

Es fa una crida als pares/mares per tal que sorgeixin nous membres per la junta de l’AMPA, atès que molts dels membres actuals, els nostres fills estan acabant els estudis al centre.

 

8.- Torn obert de paraules

 

  1. Es comenta el suggeriment d’una mare que es publiquin els impresos de permís de sortida del centre per l’alumnat, a la web del centre. Es confirma que sí estan penjants per part de la direcció de l’IES.

 

  1. Una mare pregunta i suggereix si es poden fer donacions privades per part dels pares/mares de llibres de lectura a la biblioteca del centre. El president informa que farà la consulta i comunicarà la resposta.

 

No havent-hi més intervencions, el president aixeca la sessió a les 20.30h., de la qual, com a secretària,  estenc aquesta acta.

 

 

 

Vistiplau

El president                                                                La secretaria

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: