ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2013-2014 (24-11-2014)

Esborrany Acta de l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares de l’IES Alt Penedès

 

Data:  dilluns 24 de Novembre 2014
Hora: 19.45 h. en 1ra. convocatòria
           20.00 h. en 2na. convocatòria
Lloc: Sala d’actes de d’institut
Hi assisteixen 40 persones

Ordre del dia:

1. Presentació i nous membres de la Junta.
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 16/12/2013.
3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2013-2014.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014-2015
5. Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’ Institut.
6. Programació de xerrades per a mares i pares d’alumnes.
7. Informació de les activitats extraescolars.
8. Altres informacions
9. Torn obert de paraules i suggeriments.

1.-  Presentació i aprovació de nous membres de la Junta.

El President de la junta fa la presentació dels membres de la Junta: Oscar Sanahuja (president), Toni Vidal(tresorera), Mayte Ortiz(secretària),

Vocals: Lourdes Alguero, Montse Bargués, Xavi Senabre, Maite Colomer, Pili Mora, i Maite Lago I Jordina Esteve també com a membres del Consell Escolar.

2.-Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 16/12/2013

Es llegeix l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior i s’aprova sense cap esmena.

3. Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2013-14.

Es presenta l’estat de comptes del curs passat, 2013 -14, i s’aprova sense cap esmena.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014-2015.

Es presenta el pressupost per aquest curs, 2014-15, s’expliquen les partides i s’aprova sense cap esmena.

5.-Resum de col·laboracions de l’AMPA amb l’ Institut.

Es fa especial incís en la partida de DESPESES com a COL.LABORACIÓ A L’INSTITUT: compra de samarretes als alumnes de 1er I 3er ESO, les agendes de tot l’alumnat fins a 2on de Batxillerat, quadernet de lectura per 1er i 2n ESO, prova cangur, ampliació de horari de biblioteca, actualització de la pagina web,la compra de 22 torres informàtiques,col·laboració a la festa de fi de Batxillerat i organització de la festa de finals d’ESO,dues xerrades per pares.

I com a ACTIVITATS I NOUS PROJECTES: .continuar amb l’activitat de xerrades… i la possibilitat i demanda de idees de la resta de pares.

6.-Programació de xerrades per a mares i pares d’alumnes.

Es fa repàs de les xerrades impartides l’any passat. El passat 7 de gener s’inicia el nou projecte de XERRADES PER PARES I MARES, el títol d’aquesta 1ª xerrada es: “INTERNET SEGURA” a càrrec dels Mossos d’Esquadra, i el 2 de juny la 2a: “ADOLESCÈNCIA SALUDABLE: TRANCAR LA INCOMUNICACIÓ” a càrrec de Anna Mascaró

S’informa de les properes xerrades: “EL PODER DE LA MOTIVACIÓ” el dia 2/12/14, i “EDUCAR AMB HUMOR” del Carles Capdevila (falta concretar dades)

Es demanen propostes als pares mitjançant pagina web.

7.- Informació de les activitats extraescolars.

S’informa de totes les activitats extraescolars que realitza el centre i del nombre d’alumnat que hi participa.

Les activitats que aquest any s’està fent: teatre amb la Rosa González i Esports amb en Jaume Martínez: Fútbol i volley. Com novetat aquest any  dues alumnes s’inicien en el club vila basquet.

8.- Altres informacions

Es recorda el conveni de col·laboració que s’ha fet amb diferent comerços de la vila i s’ha nomenen.

9.-Torn obert de paraules i suggeriments

Una Mare pregunta i suggereix  la possibilitat de poder negocia amb IDDINK que els llibres d’Optatives també tinguin descomptes.

Ja quest llibres son demanats fora de termini degut a que l’Ins no pot adjudicar les assignatures abans, Estem intenta’n tenir un acord amb IDDDINK.

Direcció informa que queda habilitada la possibilitat de fer pagaments per excursions  a 3r  sense cap tipus de comissió a finestreta o per caixer automàtic.

AMPA

Es fa una crida als pares/mares per tal que sorgeixin nous membres per la junta de l’AMPA, o per col·laboracions puntuals.

 

No havent-hi més intervencions, el president aixeca la sessió a les 20.50h., de la qual, com a secretària,  estenc aquesta acta.

 

Vistiplau

El president                                                                La secretaria

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: